İzmir İlaçlama Firması,Aden İlaçlama 01.01.2017 tarihinden itibaren Aden İlaçlama,Çevre Sağlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi olarak ticari unvanına devam edecektir,Aden ilaçlama,hizmetler,İzmir ev ilaçlama,İzmir apartman ilaçlama,İzmir su depo temizliği,İzmir su deposu dezenfeksiyonu,izmir okul dezenfeksiyonu,İzmir anaokulu dezenfeksiyonu,gibi hizmetler bulunmaktadır.2017 yılı itibari ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz Turkak tarafından yenilenmiş olup,2016 yılı aralık ayı içerisinde ISO 22000…

Read More

Teknoloji ve çağ ilerledikçe evlerimizin her bölümlerinde ısı kaynağı (doğalgaz vb.) vardır. Eskiden soba ile ısınan evlerde sarı böcek ilaçlama, yazın faaliyet göstermekte kışın ya uykuya çekilmekte yada ölmekteydiler. Şimdilerde evlerin her bölümü kışında sıcak olduğu için özellikle avustralyan ve alman tipi hamam böcekleri faaliyetlerine devam etmektedir. Isı kaynağı olduğu sürece de yaşamlarına devam edecek,…

Read More

Etkili ve uzun vadede haşere, böcek, kemirgen mücadelesi bir süreçtir. Bir defalık bir olay değildir. ADEN İzmir ilaçlama şirketi Entegre Zararlı Mücadelesi programını üç kritik aktivitenin düzenli döngüsüne dayandırmaktadır. Aden İlaçlama Şirketi olarak fabrika,gıda üretim işletmeleri ve gıda ile ilgili ambalaj vb.işletmelere karşı yapılan pest-control ilaçlama hizmetleri etkili ve sistematik bir şekilde yapılarak, işletmenin dış…

Read More

İzmir İlaçlama firmaları,Aden İlaçlama 2017 yılı itibariyle Kalite Belgeleri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini,ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesini,TSE 8358 İşyeri Yeterlilik Belgesini,3.Şahıs Mali Mesuliyet Belgesini yenileyerek İzmir En İyi İlaçlama Firmaları sıralamasında üst sıralarda kalmak için çaba göstermektedir. İzmir İlaçlama Firmaları,http://İzmir İlaçlama Firmaları

Read More

İzmir İlaçlama Firması,Aden İlaçlama Çevre Sağlığı Hizmetleri Limited Şirketi tarafından,İzmir Su Sebili Temizliği,Fabrika Su Sebili Temizliği,Okul Su Sebili Temizliği,Anaokulu Su Sebil Temizliği,Ofis Su Sebili Temizliği,Ozon ile temizleme metodu ile yapılmaktadır.Firmamıza ait ozon jenaratörleri,kuru oksijeni yüksek voltaj sahip elektrotların bulunduğu ortamdan geçirilerek ozon üretimini gerçekleştirirler Ozon en güçlü dezenfektan ve oksidanlardan birisidir.Ozon ile yapılan dezenfeksiyon çeşidi,diğer…

Read More

Şubat aylarının yaklaştığı bu günlerde larva mücadelesine başlamadan önce mücadele yöntemleri ve mücadele yapılacak alanlar belirlenmelidir. Başlıca mücadele yöntemleri 3 ana yöntem olarak mekanik, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle yapılır. Mücadele süreci kış kontrol çalışmaları, ilkbahar larva çalışmaları ve takip eden yaz kontrol çalışmalarıdır. Kış kontrol ve mücadele yöntemleri tespitleri Ocak-Mart ayları arasında gerçekleştirilir. Bu aylarda…

Read More

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi İzmir Aden İlaçlama,Çevre Sağlığı Hizmetleri Limited Şirketi,Turkak Akreditasyonlu ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini,yenilemiştir.Ar­tık bu­gü­nün dün­ya­sı çok kü­çül­müş, en­for­mas­yon, tek­no­lo­ji ve ile­ti­şim ala­nın­da­ki bü­yük ge­liş­me­ler top­lum­la­rı kı­ya­sı­ya bir re­ka­be­te ve her ge­çen gün ye­ni ge­lişme­le­rin ya­şan­dı­ğı eko­no­mik bir ya­rı­şa it­miş­tir. Mev­cut dün­ya dü­ze­nin­de ayak­ta ka­la­bil­mek, tüm sek­tör­ler­de müşteri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne…

Read More

İzmir İlaçlama firmaları,Aden İlaçlama 2017 yılı itibariyle Kalite Belgeleri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini,ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesini,TSE 8358 İşyeri Yeterlilik Belgesini,3.Şahıs Mali Mesuliyet Belgesini yenileyerek İzmir En İyi İlaçlama Firmaları sıralamasında üst sıralarda kalmak için çaba göstermektedir. İzmir İlaçlama Firmaları, İzmir İlaçlama Firması

Read More

İzmir İlaçlama Firması,Aden İlaçlama Çevre Sağlığı Hizmetleri Limited Şirketi tarafından,İzmir Su Sebili Temizliği,Fabrika Su Sebili Temizliği,Okul Su Sebili Temizliği,Anaokulu Su Sebil Temizliği,Ofis Su Sebili Temizliği,Ozon ile temizleme metodu ile yapılmaktadır.Firmamıza ait ozon jenaratörleri,kuru oksijeni yüksek voltaj sahip elektrotların bulunduğu ortamdan geçirilerek ozon üretimini gerçekleştirirler Ozon en güçlü dezenfektan ve oksidanlardan birisidir.Ozon ile yapılan dezenfeksiyon çeşidi,diğer…

Read More

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti…

Read More