ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi İzmir Aden İlaçlama,Çevre Sağlığı Hizmetleri Limited Şirketi,Turkak Akreditasyonlu ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini,yenilemiştir.Ar­tık bu­gü­nün dün­ya­sı çok kü­çül­müş, en­for­mas­yon, tek­no­lo­ji ve ile­ti­şim ala­nın­da­ki bü­yük ge­liş­me­ler top­lum­la­rı kı­ya­sı­ya bir re­ka­be­te ve her ge­çen gün ye­ni ge­lişme­le­rin ya­şan­dı­ğı eko­no­mik bir ya­rı­şa it­miş­tir. Mev­cut dün­ya dü­ze­nin­de ayak­ta ka­la­bil­mek, tüm sek­tör­ler­de müşteri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne…

Read More

İzmir İlaçlama firmaları,Aden İlaçlama 2017 yılı itibariyle Kalite Belgeleri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini,ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesini,TSE 8358 İşyeri Yeterlilik Belgesini,3.Şahıs Mali Mesuliyet Belgesini yenileyerek İzmir En İyi İlaçlama Firmaları sıralamasında üst sıralarda kalmak için çaba göstermektedir. İzmir İlaçlama Firmaları, İzmir İlaçlama Firması

Read More

İzmir İlaçlama Firması,Aden İlaçlama Çevre Sağlığı Hizmetleri Limited Şirketi tarafından,İzmir Su Sebili Temizliği,Fabrika Su Sebili Temizliği,Okul Su Sebili Temizliği,Anaokulu Su Sebil Temizliği,Ofis Su Sebili Temizliği,Ozon ile temizleme metodu ile yapılmaktadır.Firmamıza ait ozon jenaratörleri,kuru oksijeni yüksek voltaj sahip elektrotların bulunduğu ortamdan geçirilerek ozon üretimini gerçekleştirirler Ozon en güçlü dezenfektan ve oksidanlardan birisidir.Ozon ile yapılan dezenfeksiyon çeşidi,diğer…

Read More

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti…

Read More