ÇEVRE SAĞLIĞI

ENTEGRE ZARALI MÜCADELESI IPM

Zararlı popülasyonunun gelişimini ve devamlılığını sağlayan şartların tanımlanması, önlenmesi ve ortadan kaldırılması için; zararlı aktivitesinin saptanması ve izlenmesi yöntemidir.

HAŞERE NEDIR?

Belirli çevre ve koşullarda (üretim,yaşam), zehirleyici, tahrip edici , rahatsız edici etkisi olan ve bir çok hastalık etmeni mikroorganizmayı taşıyan (vektör) canlılara haşere veya zararlı(=pest) denir.

HIZMET ALANLARIMIZ

• Oteller • Evler • Depolar • Restoranlar • Gıda Fabrikaları • Mutfaklar • Süpermarketler • Hastaneler • Ticarethaneler • Fabrikalar • Tekstil Fabrikaları • Mağazalar

BÖLGEMIZDE GÖRÜNEN ZARARLILAR

• Eklembacaklılar • Kemirgenler • Sürüngen ve Gizli Yaşayanlar • Kuşlar

DEZENFEKSİYON

DEZENFEKSIYON NEDIR?

Dezenfeksiyon sade tanımı ile dezenfeksiyon, hastalıklara yol açan zararlı mikroorganizmaların yok edilmesidir. Üretim ve yaşam alanları içerisindeki dezenfeksiyon uygulamaları, hava ve yüzey dezenfeksiyonu olarak ikiye ayrılmaktadır. Dezenfektanlar uygulanacakları ortama ve mikroorganizmaya göre belirlenmektedir. Sıvı, gaz ya da katı dezenfektanlar ortama doğrudan ya da çeşitli uygulama ekipmanları aracılığı ile tatbik edilmektedir. En yaygın kullanılan yöntem ise ULV denen elektrikli cihazlar ile suyla karıştırılan dezenfektanın ortama sis bulutu halinde tatbik edilmesidir. Bu sayede ortam içindeki tüm yüzeyler ve hava hacmi dezenfekte edilmiş olmaktadır.

DEZENFEKSIYON UYGULAMASI YAPTIĞIMIZ ALANLAR

• Okul dezenfeksiyonu • Toplu taşım araçlarında dezenfeksiyon • Kümes ve hayvan barınaklarında • dezenfeksiyon • Hastane dezenfeksiyonu • Fabrikalarda dezenfeksiyon • Mutfak – yemekhane dezenfeksiyonu • Otel dezenfeksiyonu • Askeri birliklerde dezenfeksiyon • Gıda ve üretim tesislerinde dezenfeksiyon • Sauna, kaplıca ve hamalarda dezenfeksiyon